top of page
Dưỡng da, dưỡng thể & dưỡng chân
Estesophy là được ghép từ Esthetic và Philosophy, nghĩa là “triết học của cái đẹp”.
Theo Estesophy, hình dáng con người khi được sinh ra chính là cái đẹp.
Nhiệm vụ của mỹ phẩm sarangsae chính là tạo ra cái đẹp và Esthetic sẽ tạo ra cái đẹp bằng Estesophy.
Estesophy là sản phẩm được tuyển chọn nghiêm ngặt dưới bàn tay của các chuyên gia mỹ phẩm hàng đầu.
bottom of page