top of page
Arome Maison
อะโรเมสัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติและอะโรม่าจากธรรมชาติ 
- ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเข้มงวดมามากว่า 30 ปี ที่นักวิจัยได้ทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบด้วยตนเองแล้ว  
- แคริเออ ออยล์และเบลนดิ้งออยล์จะถูกผลิตหลังได้รับการสั่ง 
- ถึงแม้จะดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลูกเล่นอะไร แต่ว่าเป็นผลิตภัฑ์ที่จะต้องอยากเก็บไว้ใกล้ตัวยาวนานแน่นอน 
bottom of page