Tools

จำได้หรือไม่ ? ซารังแซเริ่มต้นจากการวางจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางและสินค้าความงามในปี 1966 
เมื่อปี 2010 ทางซารังแซได้ก่อตั้งซารังแซประเทศจีนขึ้น และได้เริ่มจำหน่ายสินค้าความงามอีกครั้ง  
ที่ผ่านมาท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบถึงถิ่นกำเนิด วัตถุดิบ หรือมาตรฐาน และอื่น ๆ กันอย่างละเอียดใช่หรือไม่ ? ทางเราจะมาแนะนำถึงซารังแซกันอย่างละเอียดกัน  ทางซารังแซได้ทำกิจการตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
- รวมรวมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อธุรกิจความงามมาตรวจสอบและรีแพ็ค 
- ทำให้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน  
- จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมความงามต่าง ๆ 
- ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ อย่างเข้มวงดเพื่อสินค้าที่มีมาตรฐานถูกต้อง 
ถ้าหากมีสินค้าที่ทางเราไม่ได้จัดเตรียมไว้ ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถร้องขอเข้ามากับทางซารังแซได้ แล้วทางเราจะจัดการให้ท่าน โปรดเชื่อมั่นในการทำงานของซารังแซ