top of page
ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง
ปี2013  นอกจากเครื่องสำอางที่ให้สีสันแล้ว ทางเราผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางทั่วไป ยาย้อมผม 
ผลิตภัณธ์เกี่ยวกับเส้นผม กว่า 400 ชนิด ทั้งในและต่างประเทศ
ODM
พัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อนลูกค้า ให้บริการแพ็คสินค้า การตลาด ฝึกอบรบเรื่องวัตถุดิบต่าง ๆ
**ไม่ได้ทำการผลิต OEM
ส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ความงามไปต่างประเทศ 
เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ  
ขอบเขตธุรกิจ
1960's
มกราคม 1966
บริษัทโซล ( ปัจจุบันคือ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามซารังแซ) ประธานคือคุณริวจิกยอล
(ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการบริหาร)(โซล จงโน มโยดง เลขที่ 115 ขนาด 13.2 ตารางเมตร)
1970's
อาจ 1972
มีนาคม 1970
พฤศจิกายน 1977
1980's
กุมภาพันธ์ 1982
ธันวาคม 1983
ดำเนินการจัดอบรบเรื่องความงามเป็นครั้งแรกในธุรกิจความงามของเกาหลี
ผลิตน้ำยาดัดผมซารังแซ (OEM), จดลิขสิทธิ์แรกของเกาหลี,
จำหน่ายส่งในประเทศ ,เริ่มมีตัวแทนการค้า
จัดการอบรมขนาดใหญ่เรื่องความงามเป็นครั้งแรกในธุรกิจความงามของเกาหลี
เข้าซื้อสถาบันสอนเสริมความงามเยริม  ( จัดตั้งเป็นอันดับต้น ๆ ในเกาหลีเมื่อปี 1958)
จัดตั้งบริษัทโบรา  เชี่ยวชาญพิเศษด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
1990's
มกราคม 1991
อาจ 1992
มกราคม 1993
มีนาคม 1998
กุมภาพันธ์ 1997
กรกฎาคม
มีนาคม 1999
อาจ
กันยายน
รวมบริษัทโซลบิวตี้เข้าด้วยกันกับบริษัทโบรา เกิดเป็นบริษัท ซารังแซ จำกัด
จัดตั้งบริษัทตกแต่งภายสำหรับร้านเสริมความงาม ภายใต้ชื่อสปาร์ด
จัดตั้งบริษัทซารังแซ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัทความงามซารังแซ จำกัด)
เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ซารังแซ จำกัด เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ความงามซารังแซ จำกัด
คิดค้นอาหารสำหรับเส้นผม “เอลบ้า”
“เอลบ้า” ถือเป็นผลิตภัณธ์ความงามเพื่อเส้นผมอันดับแรก ๆ ของเกาหลี
`98 GD(Good Design) มาร์ค ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง 
เริ่มต้นส่งออกสู่ทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรก
คิดค้น “เอสเธโซฟี”
เริ่มต้นส่งออกสู่สาธารณรัฐเช็ค
2000's
อาจ 2001
มิถุนายน
ธันวาคม
ตุลาคม 2002
อาจ 2004
มิถุนายน
กันยายน
ธันวาคม
กุมภาพันธ์ 2005
มีนาคม
อาจ
กรกฎาคม
กันยายน
ธันวาคม
คิดค้นผลิตภัณธ์เอซิดคัลเลอร์ ภายใต้แบรนด์ “อันโทชิอานิน”, โดยมีประเภทสีมากที่สุดในโลกถึง 40 สี 
ส่งออก “เอสเธโซฟี”ไปฮ่องกง
รวมตัวบริษัทซารังแซ จำกัดและบริษัท เครื่องสำอางซารังแซ เข้าด้วยกัน
จดทะเบียนในเชื่อของบริษัทเครื่องสำอางซารังแซ จำกัด
ส่งออก “เอลบ้า” ไปอังกฤษ
จัดตั้งศูนย์วิจัยค้นคว้าบริษัท 
เครื่องสำอางซารังแซ จำกัด โดยมี ริวซังจุนเป็นประธาน  
ได้เซ็นสัญญากับตัวแทนในการจำหน่าย “เอลบ้า” ในประเทศจีน 
และส่งออก ODM น้ำยาดัดยืดไปยังเนเธอร์แลนด์ 
ส่งออกผลิตภัณฑ์ ODM สำหรับดูแลเล็บไปยังประเทศจีน
ผลิต “เอลบ้า” ในประเทศจีน
แบรนด์ “เอลบ้า” ได้รับการยอมรับจากประเทศจีน
ส่งออก “อีเนนู” ไปยังประเทศจีน
เซ็นสัญญากับตัวแทนเพื่อจำหน่าย “เอลบ้า” ในอเมริกา
เซ็นสัญญากับตัวแทนเพื่อจำหน่าย“เอลบ้า” ไปยังสิงคโปร์และส่งออกไปยังออสเตรเลีย
ส่งออก ODM แอมพึลดูแลหนังศีรษะไปยังสิงคโปร์ 
ตัวแทนจากประเทศจีนมาเยี่ยมที่เกาหลี
เซ็นสัญญากับตัวแทนเพื่อนจำหน่าย “เอลบ้า” ในแคนาดา
มกราคม 2006
มีนาคม
เมษายน
มิถุนายน
กรกฎาคม
มกราคม 2007
อาจ
มิถุนายน
กันยายน
สิงหาคม
ตุลาคม
มีนาคม 2008
อาจ
มิถุนายน
กันยายน
ตุลาคม
จดลิขสิทธิ์น้ำยาดัดผม (1) หมายเลข 0460197
เซ็นสัญญากับตัวแทนเพื่อจำหน่าย “อีเนนู” ในประเทศเวียดนาม
ส่งออก “อินเฟนต้า” ไปยังอิตาลี่ ( ได้รับสิทธินำเข้าภายในอิตาลี่)
จดลิขสิทธิ์น้ำยาดัดผม (2) หมายเลข 10-0594709
เซ็นสัญญากับตัวแทนเพื่อความเข้าใจในการวางจำหน่ายผลิตภัณธ์ในทวีปโอเชียเนีย
ส่งออก “เอสเธโซฟี”ไปยังเขตเทนจิน ของประเทศจีน
ส่งออก “เอสเธโซฟี”ไปยังญี่ปุ่น
ส่งออก “เอสเธโซฟี”ไปยังสโลวาเกีย
ส่งออก “เอสเธโซฟี”ไปยังสิงคโปร์
เซ็นสัญญากับตัวแทนแบรนด์เพื่อเส้นผมของอินโดนีเซีย
เซ็นสัญญากับตัวแทนจากรัสเซีย
เริ่มจัดตั้งตัวแทนเพื่อจำหน่าย “เอสเธโซฟี” ในเกาหลี   
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังเวียดนาม 
ส่งออกแบรนด์ดูแลเล็บไปยังประเทศจีน
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังสาธารณรัฐเช็ค
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังเซี่ยงไฮ้ ประเทศจี
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังกวางโจว ประเทศจีน
กรกฎาคม 2009
สิงหาคม
พฤศจิกายน
2010's
มิถุนายน 2010
มิถุนายน 2011
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
กรกฎาคม 2012
พฤศจิกายน
ส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมไปยังโฮจีมิน ประเทศเวียดนาม
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังไต้หวัน
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการส่งออก100ล้านดอลลาร์
ส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมไปยังรัสเซีย  
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังอเมริกาตะวันออกและมาเลเซีย   
ส่งออกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมไปยังมองโกล 
ส่งออก “เอสเธโซฟี” ไปยังตุรกี
จดทะเบียนมาส์ค Co2 ในประเทศ (หมายเลขจดทะเบียน 10-1279020)
ส่งออก “อันโทชิอานิน” ไปยังประเทศไทย
ออกอากาศในรายการ TV ช็อปปิ้งมอลล์ของญี่ปุ่น ทางช่อง SHOP CHANNEL
จดทะเบียนมาส์ค Co2 ในประเทศญี่ปุ่น (หมายเลขจดทะเบียน 特願2012-167765)
เปิดตัวอลิซบลังค์ในล็อตเต้มาร์ทของเกาหลี  (82 สาขา)
เมษายน 2013
อาจ
กรกฎาคม
ธันวาคม
มิถุนายน 2014
ธันวาคม
เมษายน 2015
ตุลาคม
มกราคม 2016
สิงหาคม
ตุลาคม
ส่งออก “อันโทชิอานิน” ไปยังยูเครน
ส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม , “เอสเธโซฟี” ไปยังคาซัคสถาน
ส่งออกผลิตภัฑณฑ์ “อันโทชิอานิน” ไปยังประเทศญี่ปุ่น
และจดทะเบียนมาส์ค Co2 ในเกาหลี (หมายเลขจดทะเบียน 10-1279020)
เริ่มจำหน่าย “เอสเธโซฟี” ในเกาหลีด้วยช่องทางออนไลน์ 
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังฮ่องกงและจำหน่ายในวัตสัน
หุ้นของบริษัท เครื่องสำอางซารังแซ จำกัด 42% โดย BIZ ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ของญี่ปุ่น 
จัดจำหน่าย “อันโทซิอานิน” ในรัสเซีย
BIZ ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ เข้าร่วม บิวตี้เวิร์ด โอซาก้า
– แบล็กบับเบิ้ลซีรีส์ 
บริษัท เครื่องสำอางซารังแซ จำกัด ย้ายสำนักงานจากโซลไปยังโจมารู และจัดตั้งสำนักงานที่นั่น   
จำหน่าย “อันโทชิอานิน” ในลัทเวีย , 
แบล็คบับเบิ้ลชีทมาส์คจำหน่ายในร้านค้า ดนกิโฮเตะ ประเทศญี่ปุ่นกว่า 40 สาขา  
ส่งออกและจำหน่าย “อันโทชิอานิน” ในยูเครน 
bottom of page