top of page

Hair Goods

Thông số kỹ thuật

Salon S Brush 
Lược chải tóc Salon S Brush
 
Kích thước: 5cm x 22cm  The teeth number of a comb 100
      Space between one teeth of comb 0.5 cm
Chất liệu: Polypropylene, Nylon
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Tail Comb
Lược chải tóc đuôi chuột
 
Kích thước: 3cm x 23.5cm
Chất liệu: Comb - Polypropylene
   Brush - Nylon
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Cutting Comb A
Lược chải cắt tóc A
 
Kích thước: 2.6cm x 19.5cm
Chất liệu: Phenolic Resin
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Cutting Comb B
Lược chải cắt tóc B
 
Kích thước: 2.5cm x 18.6cm
Chất liệu: Phenolic Resin
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Brush M
Lược chải tóc Salon M Brush
 
Kích thước: 7.5cm x 22.5cm  The teeth number of a comb 150
       Space between one teeth of comb 0.5 cm
Chất liệu: Polypropylene, Nylon
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Brush L
Lược chải tóc Salon L
 
Kích thước: 8.3cm x 25cm  The teeth number of a comb 150
        Space between one teeth of comb 0.5 cm
Chất liệu: Polypropylene, Nylon
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Comb A
Lược chải tóc A
 
Kích thước: 4.3cm x 22cm  The teeth number of a comb 14
        Space between one teeth of comb 0.5 cm
Chất liệu: Phenolic Resin
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Comb B
Lược chải tóc B
 
Kích thước: 5cm x 21cm  The teeth number of a comb 11
      Space between one teeth of comb 0.6 cm
Chất liệu: Phenolic Resin
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Sarangsae Clear Screen
Mặt nạ bảo hộ Sarangsae Clear Screen
 
Kích thước: 20cm x 11cm
Chất liệu: PET FLIM, Acrylic Polymer, Ethyl Acetate
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
Anthocyanin Hair Dye Bowl C
Bát trộn thuốc nhuộm Anthocyanin C
 
Kích thước: Diameter 13cm  Lower Diameter 5.5cm  Depth 16cm
Chất liệu: Polypropylene
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Anthocyanin Hair Dye Squeezer  C
Antocyanin Hair Dye Squeezer C
 
Kích thước: 10.4cm x 12cm x 2.2cm
Chất liệu: ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene Copolymer) 
    POM(Poly Oxy Methylene), Steel
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Latex Glove M/L
Bao tay chuyên dụng size M/L
 
Kích thước:  M 23cm x 13cm    L 25cm x 13.5cm
Chất liệu: Natural Latex
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Plastic Ear Cap
Túi che phủ tai
 
Kích thước: 7.5cm  Weight 0.9g (Unit: 60pcs per bag)
Chất liệu: LDPE(Low Density Polyethylene)
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Salon Hair Pin M
Kẹp tóc size M
 
Kích thước: 11.6cm x 3cm Weight 8g (Unit: 12pcs per bag)
Chất liệu: HIPS(High Impact Polystyrene)
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Anthocyanin Hair Dye Brush C
Dụng cụ thoa thuốc nhuộm C
 
Kích thước: 22.2cm x 7.5cm   The teeth number of  a comb 26
        Space between one teeth of comb 0.15 cm
Chất liệu: Comb: Polypropylene
    Brush: Nylon
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Cold Wave Lotion Paper
Giấy cuộn tóc uốn lạnh
 
Kích thước: 11.5cm x 6.5cm (Unit: 1000pcs per box)
Chất liệu: Non-Woven Fabric
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Sarangsae Hair Dye Cloth Shoulder
Dụng cụ che phủ vai khi nhuộm tóc
 
Kích thước: Free
Chất liệu: Lining - Nylon 100%
    Outshell - Polyurethane 100%
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
Hair Towel
Khăn chuyên dụng
 
Kích thước: 180cm X 100cm 400g/㎡
Chất liệu: Cotton 100%
Xuất xứ: Made in China
bottom of page