top of page

Package Tools

Thông số kỹ thuật

Arome Maison 5ml Spoide
Lọ đựng tinh dầu Arome Maison 5ml
 
Kích thước: Bottle  Diameter 12Φ  2.4cm x 3.8cm
    Spoide  Diameter 12Φ  1.6cm x 3cm
Chất liệu: Glass,  Silicone, Aluminium
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
Arome Maison 100ml
Lọ đựng tinh dầu Arome Maison 100ml
 
Kích thước: Cap Diameter 19Φ   6.6cm x 11.5cm
Chất liệu: Glass, Silicone  
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
Made in Korea
Made in China
20L Pouch and Box for Lotion or Liquid
Túi và thùng chuyên dụng cho sữa dưỡng và liquid
 
Kích thước: Pouch Diameter 36Φ  32cm x 32cm x 30cm
    Box 25cm x 30cm x 30cm
Chất liệu: Pouch  LDPE(Low Density Poly Ethylene) 
    Box  Corrugated Cardboard
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
20L Pouch Extra Valve
20L Pouch Extra Valve
 
Kích thước: Diameter 36Φ   8cm x 6cm
Chất liệu: Polypropylene 
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
Anthocyanin Acid Color Chart
Bảng màu Anthocyanin
 
Kích thước: 28cm x 25cm
Chất liệu: Paper
Xuất xứ: Printing on China
Chi tiết: 
Anthocyanin Acid Color Hair Chart
Bảng màu tóc Anthocyanin
 
Kích thước: 27.5cm x 43cm
Chất liệu: Paper, Nylon
Xuất xứ: Printing/Assembling in China
   Synthetic Hair in Spain
상세보기: 
Plastic Bag M/L
Túi nhựa mua sắm M/L
 
Kích thước: M 39cm x 36cm L 48cm x 40cm 
Chất liệu: Body LDPE (Low Density Poly Ethylene)  
   Strap  Poly Ethylene
원산지: Made in Korea
Chi tiết: 
Sarangsae Red Bag
Túi giấy mua sắm Sarangsae
 
Kích thước: 28.5cm x 9cm x 25cm
Chất liệu: Body  Coated Paper   
    Strap  Polypropylene
Xuất xứ: Made in Korea 
Chi tiết: 
Sarangsae Eco Bag
Túi vải Sarangsae
 
Kích thước: 30cm x 6.5cm x 35cm
Chất liệu: Cotton 100%
Xuất xứ: Made in China
Chi tiết: 
PETE Bottle 150ml Spray
Bình xịt PETE 150ml
 
Độ phóng điện: 0.1±0.02g
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PETE Bottle 150ml Pump
Bình nhấn PETE 150ml
 
Độ phóng điện: 0.7±0.1g
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PETE Bottle 60ml Pump
Bình nhấn 60ml
 
Độ phóng điện: 0.2±0.02g
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PETE Bottle 60ml Spray
Bình xịt 60ml
 
Độ phóng điện: 0.1±0.02g
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PP 1000g Pump
Bình nhấn 1000g
 
Độ phóng điện: 30.0±0.02g
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PP 450g Jar
Hộp đựng kem 450g
 
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PP 800g Jar
Hộp đựng kem 800g
 
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
PP 1000g Jar
Hộp đựng kem 1000g
 
Xuất xứ: Made in Korea
Chi tiết: 
bottom of page