top of page
Ngày thành lập
Đại diện
Địa chỉ
E-mail
Trang chủ
Skype
Tháng 1 năm 2014
Kawamoto Masafumi
BIZ SUPPORT CENTER INC.
3F, CHUO BLDG. 3-42-5, MINAMIOTSUKA, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN
www. bizsc.jp
bsc_mk
2010's
tháng 12 năm 2012
Tháng 2 năm 2013
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 2 năm 2013
Tháng 3 năm 20
Tháng 5
Tháng 8
Thành lập trung tâm hỗ trợ BIZ
Ra mắt sản phẩm thương hiệu Original
Tham gia “Beauty World Japan tại Osaka
Đạt được 100% cổ phần (đại diện công ty Kawamoto Masafumi nắm giữ 100% cổ phần)
Thực hiện tăng vốn trực tiếp, có được tiền tài trợ từ công ty mỹ phẩm Sarangsae,
tăng 600 ngàn yên số vốn
Đại diện nhập khẩu (Ezyme Bubble Pack & Cleasing)
Tham gia “Beauty World Japan” tại Tokyo
Ra mắt sản phẩm tại các cửa hàng Donkihote
(Black Bubble Pack, dầu gội Yoi, sản phẩm chăm sóc tóc Yoi)
bottom of page