Ngày thành lập
Đại diện
Địa chỉ
E-mail
Trang chủ
Skype
Tháng 1 năm 2014
Kawamoto Masafumi
BIZ SUPPORT CENTER INC.
3F, CHUO BLDG. 3-42-5, MINAMIOTSUKA, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN
www. bizsc.jp
bsc_mk
2010's
tháng 12 năm 2012
Tháng 2 năm 2013
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 2 năm 2013
Tháng 3 năm 20
Tháng 5
Tháng 8
Thành lập trung tâm hỗ trợ BIZ
Ra mắt sản phẩm thương hiệu Original
Tham gia “Beauty World Japan tại Osaka
Đạt được 100% cổ phần (đại diện công ty Kawamoto Masafumi nắm giữ 100% cổ phần)
Thực hiện tăng vốn trực tiếp, có được tiền tài trợ từ công ty mỹ phẩm Sarangsae,
tăng 600 ngàn yên số vốn
Đại diện nhập khẩu (Ezyme Bubble Pack & Cleasing)
Tham gia “Beauty World Japan” tại Tokyo
Ra mắt sản phẩm tại các cửa hàng Donkihote
(Black Bubble Pack, dầu gội Yoi, sản phẩm chăm sóc tóc Yoi)