top of page
Cung cấp mỹ phẩm, chất liệu đóng gói sản phẩm
Các loại sản phẩm đóng gói như bao bì, hộp, các sản phẩm in khác được sản xuất tại 15 tỉnh thành Trung và xuất khẩu ra nước ngoài. 
Tất cả sản phẩm đều được Sarangsae Trung Quốc giám sát từ khâu mua sắm vật liệu,
tuyển chọt và xuất khẩu. 
Buôn bán chế tạo các sản phẩm làm đẹp và kết hợp các loại sản phẩm với nhau.
Lựa chọn và buôn bán các sản phẩm chuyên dụng trong salon hoặc cá nhân nhưkẹp tóc,
miếng bọt biển, bát thủy tinh, găng tay cao su.
Xuất nhập khẩu
Đại diện xuất nhập khẩu cho sản phẩm của các cá nhân hoặc sản phẩm của các công ty không có tư cách xuất nhập khẩu chính thức.
giới thiệu công ty
2000's
Tháng 10 năm 2009
Tháng 12
2010's
Tháng 1 năm 2010
Tháng 4
Tháng 9
Tháng 4 năm 2011
Tháng 10 năm 2012
Tháng 9 năm 2016
Đầu tư pháp nhân nước ngoài
Thành lập văn phòng pháp nhân tại Thượng Hải
Chuẩn bị mở văn phòng mậu dịch tại Thượng Hải
Thành lập văn phòng mậu dịch tại Thượng Hải
Xuất khẩu sản phẩm làm đẹp (đại diện xuất khẩu)
Bắt đầu kinh doanh tại thị trường Trung Quốc
Lấy được giấy xác nhận tư cách xuất khẩu hàng hóa (hải quan)
Xuất khẩu nguyên liệu đóng gói của mỹ phẩm Sarangsae Hàn Quốc 
Xuất khẩu sản phẩm làm đẹp sang thị trường Tokyo Nhật Bản
Chuyển văn phòng công ty Sarangsae Trung Quốc đến quận Songjiang, Thượng Hải
bottom of page