top of page
จัดหาวัตถุดิบเพื่อแพ็คเกจ ,เครื่องสำอาง
ผลิตแพ็คเกจหีบห่อกว่า 15 แบบในจีน และส่งออกขายต่างประเทศ 
โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ถูกเลือกและส่งออกโดยบริษัท ซารังแซ ประเทศจีน
อุปกรณ์สินค้าความงามและผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด (異種)  ผลิตขายพิเศษ
เลือกสรรและจัดจำหน่ายกิ๊บติดผม , ฟองน้ำ, ชามแก้ว, ถุงมือลาเท็กซ์  
อุปกรณ์ความงามที่ใช้ในซาลอนหรือใช้ส่วนตัว
ตัวแทนส่งออกและนำเข้า
เป็นตัวแทนให้แก่ธุรกิจนำเข้าส่งออกส่วนตัวซึ่งไม่มีบริษัทหรือบริษัทที่ไม่มีใบรับรองการนำเข้าและส่งออก
แนะนำบริษัท
2000's
อาจ 2001
ธันวาคม
2010's
มกราคม 2006
เมษายน
กันยายน
เมษายน 2011
ตุลาคม 2012
กันยายน 2016
จัดตั้งการลงทุนต่างประเทศ
เตรียมจัดตั้งสำนักงานในเซี่ยงไฮ้
จัดตั้งเทรดดิ้งซารังแซเซี่ยงไฮ้ 
จัดพิธีเปิดสำนักงานซารังแซเซี่ยงไฮ้ 
ส่งออกสินค้าเพื่อความงาม (ส่งออกตัวแทน)
จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน
ได้รับใบรับรองการส่งออก (การเดินเรือ)  
ส่งออกวัตถุดิบในการจัดแพ็ค
ส่งออกอุปกรณ์ความงามไปโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ซารังแซประเทศจีน จำกัดย้ายสำนักงานไปยังเขจซงจัง เซี่ยงไฮ้ 
bottom of page