top of page

sản phẩmtạo kiểu 

Super Hard Matt Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Super Hard Matt Butter - Sáp mang đến cảm giác mềm mượt, giúp tạo kiểu tóc săn chắc và bồng bềnh. Các tinh chất chiết xuất từ thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và hiệu quả cấp ẩm vượt trội cho tóc và da đầu góp phần đem đến cảm giác tóc mềm mượt sau khi gội, sáp tạo kiểu có thể dễ dàng được rửa sạch với nước. 
 MET■■■□□ WET□□□ SET■■■■■■■
Super Hard Shining Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Super Hard Shining Butter​​​ - Sản phẩm sẽ mang đến cho bạn kiểu tóc đẹp tự nhiên, không khô cứng và săn chắc. Các tinh chất chiết xuất từ thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và hiệu quả cấp ẩm vượt trội cho tóc và da đầu góp phần đem đến cảm giác tóc mềm mượt sau khi gội, sản phẩm có thể dễ dàng được rửa sạch với nước.
 SHI■■■□□ WET□□□ SET■■■■■□□
Hard Matt Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Hard Shining Butter - Sáp mang đến cảm giác tóc luôn mềm mượt, săn chắc và bồng bềnh. Các tinh chất chiết xuất từ thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và hiệu quả cấp ẩm vượt trội cho tóc cũng như da đầu góp phần đem đến cảm giác tóc mềm mượt sau khi gội, sản phẩm dễ dàng được rửa sạch với nước.
 MET■■■□□ WET□□□ SET■■■■■■□
Hard Shining Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Hard Shining Butter - Sản phẩm sẽ mang đến cho bạn kiểu tóc đẹp tự nhiên, không khô cứng và chắc khỏe. Các tinh chất chiết xuất từ thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và hiệu quả cấp ẩm vượt trội cho tóc và da đầu góp phần đem đến cảm giác tóc mềm mượt sau khi gội, sản phẩm có thể dễ dàng được rửa sạch với nước.
 SHI■■■□□ WET■□□ SET■■■■□□□
Hard Wetting Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Hard Wetting Butter - Sáp tạo kiểu sẽ tạo độ ẩm, giúp tóc mềm mượt và giữ nếp tóc bồng bềnh. Các tinh chất chiết xuất từ thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và hiệu quả cấp ẩm vượt trội cho tóc và da đầu góp phần đem đến cảm giác tóc mềm mượt sau khi gội, sản phẩm có thể dễ dàng được rửa sạch với nước.
 SHI■■□□□ WET■■□ SET■■■■□□□
Hard Hold Butter 2nd
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Hard Hold Butter 2nd​​​ - Sáp tạo kiểu sẽ giúp tạo độ bóng, độ ẩm và giữ nếp tóc chắc khỏe. Các tinh chất thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và có hiệu quả cấp ẩm vượt trội sẽ đem đến cảm giác mềm mượt cho tóc và da đầu sau khi gội. Sản phẩm dễ dàng được rửa sạch với nước.
 SHI■■□□□ WET■□□ SET■■■■■■□
Mild Hold Matt Butter 
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Mild Hold Matte Butter - Sản phảm sẽ mang đến độ bóng, độ ẩm và mái tóc bồng bềnh. Các tinh chất thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và có hiệu quả cấp ẩm vượt trội sẽ đem đến cảm giác mềm mượt cho tóc và da đầu sau khi gội. Sản phẩm dễ dàng được rửa sạch với nước.
 MET■■□□□ WET□□□ SET■■■■□□□
Hard Hold Matt Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Hard Hold Matt Butter - Sáp giúp giữ nếp tóc không bị xẹp ngay lập tức sau khi tạo kiểu, đem đến mái tóc bóng mượt và bồng bềnh, đồng thời mang đến cảm giác mái tóc cứng cáp khỏe mạnh.
 MET■■■■■ WET□□□ SET■■■■■■■
Middle Hold Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Middle Hold Butter​​​ - Sáp tạo kiểu sẽ giúp tạo độ bóng, độ ẩm và giữ nếp tóc chắc khỏe. Các tinh chất thực vật chứa thành phần dinh dưỡng và có hiệu quả cấp ẩm vượt trội sẽ đem đến cảm giác mềm mượt cho tóc và da đầu sau khi gội. Sản phẩm dễ dàng được rửa sạch với nước.
  SHI■■□□□ WET■□□SET■■■■□□□
Wetting Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Wetting Butter ​​- Sáp giúp giữ nếp tóc lâu, giữ được độ bóng và độ ẩm cho tíc. Các thành phần dinh dưỡng và hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội từ chiết xuất thực vật góp phần giúp tóc mềm mượt hơn sau khi gội. Sản phẩm được dễ dàng rửa trôi với nước.
 SHI■■□□□ WET■■□ SET■■□□□□□
Shining Butter
80g / 2.82OZ.
Sáp tạo kiểu tóc Shining Butter​​​ - Sáp giúp giữ nếp tóc lâu, giữ được độ bóng và độ ẩm cho tíc. Các thành phần dinh dưỡng và hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội từ chiết xuất thực vật góp phần giúp tóc mềm mượt hơn sau khi gội. Sản phẩm được dễ dàng rửa trôi với nước.
 SHI■■■■■ WET■□□ SET■■□□□□□
Clear Fix Hard Butter
80g / 2.82OZ.
Gel tạo kiểu tóc Clear Fix Hard Butter​​​ - Gel tạo kiểu có hiệu quả giữ nếp cao và giúp nếp tóc không bị gãy. Các thành phần dinh dưỡng và hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội từ chiết xuất thực vật góp phần giúp tóc mềm mượt hơn sau khi gội. Chất gel cũng dễ dàng rửa trôi với nước.
 SHI■■□□□ WET■□□ SET■■■■■■■
Clear Fix Wetting Butter
80g / 2.82OZ.
Geltạo kiểu tóc Clear Fix wetting Butter​ - Gel tạo kiểu có tác dụng giữ nếp cao giúp nếp tóc không bị hãy và đem lại cảm giác mềm mượt khi vuốt. Các thành phần dinh dưỡng cùng hiệu quả dưỡng ẩm từ chiết xuất thực vật góp phần giúp tóc mềm mượt hơn sau khi gội. Chất gel cũng dễ dàng được rửa trôi trong nước.
 SHI■■□□□ WET■■■ SET■■■■■□□
Clear Fix Shining Butter 
80g / 2.82OZ.
Gel tạo kiểu tóc Clear Fix Shining Butter -  Gel tạo kiểu giúp giữ độ bóng và độ chắc cho nếp tóc. Đem đến mái tóc bóng mượt tự nhiên và độ ẩm cần thiết cho mái tóc. Các thành phần dinh dưỡng cùng hiệu quả dưỡng ẩm từ chiết xuất thực vật góp phần giúp tóc mềm mượt hơn sau khi gội. Chất gel cũng dễ dàng được rửa trôi trong nước.
 SHI■■■■■ WET■□□ SET■■■■□□□
bottom of page