top of page

sản phẩm dưỡng tóc

Erba Ecss Prologue
10ml / 0.33FL.OZ. × 12PCS
Tinh chất dưỡng tóc Erba Ecss Prologue - Thành phần keratin protein / tăng cường khả năng tái tạo tóc / duy trì màu sắc cho tóc nhuộm. 
Hàm lượng keratin phong phú sẽ giúp tạo liên kết cho tóc, tăng cường hiệu quả liên kết trong quá trình uốn cũng như tăng hiệu quả giữ màu sắc cho tóc sau khi nhuộm, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho tóc.
bottom of page